آموزش دیجیتال برای علاقه‌مندان به زبان انگلیسی

«مأموریت من» کاشتن بذرهای زبان انگلیسی در سراسر دنیاست. برای موفقیت تو این مأموریت، قصد دارم فراتر از حرفه‌‌‌‌‌‌ی شیرین تدریس به «آموزش دیجیتال» در زمینه‌های مختلف مربوط به این زبان بپردازم. از این رو، با توجه به چشم‌انداز زندگیم، از این لحظه به بعد یکی از فعالیت‌های اصلی من آموزش دیجیتال به علاقه‌مندان به زبان انگلیسی خواهد بود تا این زبان زیبای بین‌المللی را یاد بگیرند و همچنین در این امر مهم مستقل بشوند. امیدوارم بذرهایی که باهم می‌کاریم میوه‌های صلح بدهند و دنیا را جای بهتری برای همه‌ی ما و نسل‌های آینده بکنند.

محصولات گرامر دیجیتال

13,900 تومان
14,900 تومان
12,900 تومان
7,900 تومان
10,900 تومان
8,900 تومان