تولید بسته‌های دیجیتال برای علاقه‌مندان به زبان انگلیسی

«مأموریت» من کاشتن بذرهای زبان انگلیسی در سراسر دنیا است. برای موفقیت تو این مأموریت، تصمیم دارم فراتر از حرفه‌‌‌‌‌‌ی شیرین تدریس به تولید محتوا در زمینه‌های مختلف مربوط به زبان انگلیسی بپردازم. از این رو، از این لحظه به بعد، یکی از فعالیت‌های اصلی من تولید «بسته‌های دیجیتال» جهت آموزش به علاقه‌مندان به این زبان زیبای بین‌المللی خواهد بود. امیدوارم بذرهایی که باهم می‌کاریم میوه‌های صلح بدهند و دنیا را جای بهتری برای همه‌ی ما و نسل‌های آینده بکنند.

تازه‌ترین‌

کارگاه آنلاین گرامر کاربردی
5 مرداد 1400
تاریخ شروع: ۱۸ تیرمدت کارگاه: ۱۲ ساعتزمان: جمعه‌ها، ساعت ۱۳-۱۰ظرفیت: ۱۰ زبان‌آموزشهریه: ۴۰۰ هزار تومان...

آموزش