آموزش دیجیتال برای علاقه‌مندان به زبان انگلیسی

مأموریت من تغییر زندگی شما با زبان انگلیسی است. برای موفقیت تو این مأموریت، قصد دارم فراتر از حرفه‌‌‌‌‌‌ی شیرین تدریس به «آموزش دیجیتال» در زمینه‌های مختلف مربوط به این زبان بپردازم. از این رو، با توجه به چشم‌انداز زندگیم، از این لحظه به بعد یکی از فعالیت‌های اصلی من آموزش دیجیتال به علاقه‌مندان به زبان انگلیسی خواهد بود تا این زبان زیبای بین‌المللی را یاد بگیرند و همچنین در این امر مهم مستقل بشوند. امیدوارم بذرهایی که باهم می‌کاریم میوه‌های صلح بدهند و دنیا را جای بهتری برای همه‌ی ما و نسل‌های آینده بکنند.

محصولات مشاوره دیجیتال

محصولات گرامر دیجیتال

45,900 تومان
33,900 تومان
42,900 تومان
39,900 تومان
42,900 تومان
36,900 تومان